NOVİPO
00
Afiş Tasarım
Lihkabder
Marka: Lihkabder
Yıl: 2018
Hizmet: Afiş Tasarım
Konum: Ankara, Türkiye
Lihkab, Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun kısaltılmış halidir. Bu bürolar kamu adına iş yapan özel kurumlardır. İlk olarak 1980 yılında bir fikir olarak ortaya atılmış olsa da ancak 2005 yılında yasa olarak yürürlüğe girmiştir. Kurulum amacı tapu ve kadastro müdürlükleri iş yükünü hafifletmek, haritaların güncellenmesi ve yeni bir iş kolu oluşturmaktır. Tapu ve kadastro müdürlüklerinin ücretli olarak vermiş oldukları hizmetler tapu kadastro genel müdürlüğü tarafından denetli Lihkab'lara verilmiştir.
PROJE HAKKINDA

Lisanslı Harita Kadastro Büroları Derneği'ne ait afiş tasarımını tamamladık.

Kurumsal kimliğini tasarladığımız dernek için afiş tasarımını yaparken dernek renklerine sadık kalınmıştır. Sunulan hizmetlerin tanıtımı için hazırlanan afişte hizmet başlıklarına yer verilmiştir.