NOVİPO
00
Kurumsal Kimlik Tasarımı
Lihkab
Marka: Lihkab
Yıl: 2017
Hizmet: Kurumsal Kimlik Tasarımı
Konum: Ankara
Lihkab, Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun kısaltılmış halidir. Bu bürolar kamu adına iş yapan özel kurumlardır. İlk olarak 1980 yılında bir fikir olarak ortaya atılmış olsa da ancak 2005 yılında yasa olarak yürürlüğe girmiştir. Kurulum amacı tapu ve kadastro müdürlükleri iş yükünü hafifletmek, haritaların güncellenmesi ve yeni bir iş kolu oluşturmaktır. Tapu ve kadastro müdürlüklerinin ücretli olarak vermiş oldukları hizmetler tapu kadastro genel müdürlüğü tarafından denetli Lihkab'lara verilmiştir.
PROJE HAKKINDA

Lisanslı Harita Kadastro Büroları için üzerinde çalıştığımız kurumsal kimlik çalışmasını tamamladık.

Çalışmamızın temelinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kurumsal logosunun hatlarına ve renklerine sadık kalınmıştır. İç, dış ve basılı görsel materyallerden oluşan toplam 35 sayfada tamamladığımız kimlik çalışmasını hazırlarken TKGM 3d modelleme tasarımlarından da faydalanılmıştır.